2000-től kezdődően alapoztuk meg azt az ismeret-
anyagot és kapcsolati tőkét, amelyet ma a közös
munkában használunk.

Alapvető célunk, hogy a Magyarországon elérhető
beruházási forrásokat itt hasznosuló és termékeny
eszközökké tudják alakítani az ügyfeleink. Mi ennek
érdekében veszünk részt a munkájukban, ha meg-
tisztelnek a bizalmukkal.

A projekttervezés, pénzügyi tervezés, iparjogvédelmi
és szakmai szempontú analízis, valamint a projekt
lebonyolítás területén egészítjük ki megbízóink ismereteit.